Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
07-11-2018
W bieżącym roku Gmina Sianów zrealizowała kolejne przedsięwzięcia związane z przebudową nawierzchni dróg gminnych i wykonania ich z płyt YOMB. Wykonaliśmy łącznie 650 mb takich dróg:  w Sianowie, Siecieminie, Suchej Koszalińskiej i Skwierzynce. Kolejna droga w Sianowie jest w trakcie...
19-10-2018
Trwają prace związane z budową magistrali wodociągowej z Sianowa do Osiek.  Zmodernizowane        i rozbudowane ujęcie wody w Sianowie będzie zaopatrywało w wodę kolejne miejscowości w Gminie Sianów. Obecnie Sianów i Kłos, a po zrealizowaniu zadania również...
18-10-2018
W ostatnich dniach ruszyła długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg...
17-09-2018
Kolejna ścieżka rowerowa na terenie Gminy Sianów została przekazana Rowerzystom do bezpiecznej jazdy. 14 września br. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku: Iwięcino – droga nr 203 poprzez Rzepkowo do Osiek i dalej z Osiek do Łaz....
13-08-2018
Zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska – I etap”. Nowy chodnik wybudowano pomiędzy rejonem przepompowni, a mostkiem. Chodnik wybudowało Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „Tebra” G. Kowalczyk sp. j. ul. Lechicka 56C75-845 Koszalin. Do tej pory...
10-08-2018
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w m. Skibno. Powstała nowa droga o nawierzchni bitumicznej na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową. Droga po przebudowie stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych...
06-07-2018
            Liczba ścieżek rowerowych w naszej Gminie wciąż rośnie!! Gmina Sianów w ramach zadania "ROZBUDOWA SIECI DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SIANÓW" zrealizowała ścieżki rowerowe w miejscowościach Skibno, Kleszcze -...
04-07-2018
Trwają prace dotyczące realizacji zadania. Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym jest EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie, który zaproponował najkorzystniejsze warunki kontraktu. Wartość przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową została określona na kwotę brutto 4 329 600,00 zł....
28-06-2018
            Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w m. Skibno. Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o.o. 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16, w...
05-06-2018
W Dniu Dziecka - 1 czerwca 2018 r. najmłodszym mieszkańcom Sianowa został przekazany nowy plac zabaw w Parku Miejskim w Sianowie. Z tej okazji zorganizowano dla dzieci festyn z mnóstwem atrakcji. Wspaniałą zabawę zapewnili Klauni Kulki, były konkursy dla najmłodszych, zabawy sportowe, bańki...

Strony