Pomorski Szlak Jakubowy
13-10-2017
W ramach Porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Koszalińskim, a Gminą Sianów realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim”.          ...
30-05-2017
Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w Gminie Sianów- etap III.Realizacja przedsięwzięcia polega na wykonaniu twardej nawierzchni dróg w technologii z płyt YOMB w miejscowościach: Skibno, Gorzebądz, Bielkowo, Sierakowo Sławieńskie oraz Osieki ul. Darłowska i  Parkowa – boczna.Tak...
16-09-2016
Trwają prace remontowe nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 6 przy ul. Łużyckiej w Sianowie. To kontynuacja wcześniej realizowanych prac remontowych przez zarządcę drogi krajowej – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.Zniszczoną nawierzchnię chodnika zastąpi nowa...
15-09-2016
Gmina Sianów znalazła się na liście do dofinansowania przedsięwzięć z zakresu  rozbudowy sieci wodociągowych. Pozyskane środki umożliwią wykonanie nowego ujęcia wody, który docelowa ma zasilać Sianów i Kłos, ale także w kolejnych latach miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki...
02-09-2016
Na terenie Gminy Sianów trwają roboty drogowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych – etap I” . Jak już pisaliśmy wcześniej Gmina Sianów  realizuje przedmiotowe zadanie w ramach programu  PROW na lata 2014-2020.Wykonawcą przebudowy drogi stanowiącej dojazd do...
24-08-2016
Ruszyły prace związane z remontem nawierzchni chodników i dróg na ul. Tylnej i Plac pod Lipami w Sianowie. Gmina przejęła te drogi od powiatu koszalińskiego i od roku 2016 są one drogami gminnymi. Roboty wykonuje firma „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Tatowa wybrana w postepowaniu przetargowym na...
09-08-2016
Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie miasta Sianowa.Gmina Sianów przystępuje do przebudowy i remontu dróg przejętych od Powiatu Koszalińskiego. Drogi te obejmują: ul. Tylną, Plac pod Lipami, Spółdzielczą i Strzelecką w Sianowie. Zakres prac remontowych obejmuje przebudowę nawierzchni ulic i...
02-06-2016
Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie bramy eklektycznej  usytuowanej w Sianowie. Stanowi ona element komunikacyjny, który łączy ulicę Armii Polskiej przez ul. Bolesława Chrobrego z ul. Piastów. Budowla murowana z cegły klinkierowej wykonana na wzór łuku triumfalnego o trzech otworach...
30-05-2016
Na Osiedlu Słowackiego w ramach współpracy Spółdzielni „Jutrzenka” z Urzędem Gminy i Miasta   w Sianowie powstaje nowoczesny plac zabaw. Obecnie trwają  prace końcowe i mocowanie urządzeń, gdyż planowane otwarcie odbędzie się podczas Gminnego Dnia Dziecka 5 czerwca 2016 r. Tekst...
06-05-2016
Rozpoczęto prace związane z  przebudową dróg na terenie Gminy i Miasta Sianów. Obecnie przebudowywana ulica Łubuszan w Sianowie posiadać będzie nawierzchnię z płyt Yomb na odcinku 280 metrów.  Kolejne drogi, które zostaną wykonane w tej technologii to: ul. Miła i Dębowa w Sianowie oraz...

Strony