Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

ŚCIEŻKI ROWEROWE W GMINIE SIANÓW

            Liczba ścieżek rowerowych w naszej Gminie wciąż rośnie!! Gmina Sianów w ramach zadania "ROZBUDOWA SIECI DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SIANÓW" zrealizowała ścieżki rowerowe w miejscowościach Skibno, Kleszcze - Sucha Koszalińska, Skwierzynka, Osieki – Kleszcze, Sucha Koszalińska.

            Powstały nowe ścieżki rowerowe. Bezpieczny i komfortowy przejazd na rowerze turystycznym gwarantuje nawierzchnia z kostki polbruk oraz bitumiczna.

            W trakcie realizacji jest jeszcze ścieżka przez miejscowość Wierciszewo połączona ze ścieżką przy drodze Nr 203 Koszalin-Darłowo.

            Również w ramach zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Nadmorska” podpisaliśmy Umowę Partnerską pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim w imieniu którego działa Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a Gminą w celu realizacji kolejnych ścieżek rowerowych.

            W ramach zadania realizowana jest ścieżka rowerowa Łazy-Osieki na którą dokumentację opracowała Gmina Sianów. Projekt został przekazany do realizacji. Dalszy przebieg ścieżki to trasa Osieki - Rzepkowo i dalej do Iwięcina do drogi Nr 203. To zadanie Gmina Sianów współfinansuje jako Partner przedsięwzięcia.

            Planowane zakończenie tego zadania to przełom sierpień-wrzesień bieżącego roku.

 

Anetta Ordak