Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Świątynia w Sianowie otwarta !!!

Po długiej przerwie Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie zostanie oddany do użytkowania. W niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego zwane tradycyjnie świętem Trzech Króli.

W 2016 roku w zabytkowej świątyni wymieniono i naprawiono uszkodzone elementy dachu i konstrukcji stropu nad nawą i wieżą. Renowacji poddano także stolarkę okienną oraz rozpoczęto prace renowacyjne posadzki, które zostały wstrzymane ze względu na cenne znaleziska archeologiczne. W związku z pracami archeologicznymi w 2016 , oraz pracami archeologicznymi georadarem  oraz architektonicznymi w 2017 r. i 2018 r. remont przedłużył się do końca 2018 r.

W 2017 R. Został odrestaurowany barokowy ołtarz z polichromowanymi figurami świętych sw. Pawła, ŚW. Weroniki oraz św. Jana Chrzciciela. , z przystąpiono do renowacji ołtarza.

W 2018 r. rozpoczęto prace przy posadzce która została zakończona w listopadzie. Posadzka wykonana jest z cegły wzorowanej na cegle średniowiecznej z epoki gotyku.  Wykonany został również remont kruchty pod wieżą oraz przybocznym wejściu od strony północnej przy ambonie.  Zostały odrestaurowane drzwi w wieży kościoła jak i przy bocznym wejściu oraz wykonano trzy pary nowych drzwi wewnątrz kościoła. Świątynia została również wyposażona w nowoczesną instalację elektryczna, przeciwpożarowa oraz przeciwwłamaniowa. Zostały odrestaurowane schody na chór. Na wieże kościoła oraz wykonano nowe drabiny na wieże kościoła. Na ścianach kościoła położono nowe strukturę która została pomalowana na kolor jasnej antycznej bieli.  Kolejnym elementem który został odrestaurowany jest zabytkowa ambona z I poł. XVII (1631 r.)  z wizerunkami świętych oraz podporą w kształcie postaci Mojżesza z tablica X przykazaniami . Na zaplecku ambony widnieje najstarszy zachowany herb Sianowa – wizerunek Rybogryfa  prawdopodobnie z tego samego czasu.

Parafia pw. św. Stanisława Kostki Sianowie stara się nadal o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiatu Koszalińskiego.

Dziękujemy również wiernym darczyńcom którzy nie przestają wspierać działania na rzecz zakończenia remontu części ruchomych wnętrza  świątyni.  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150  000 . zł

Urząd Gminy i Miasta Sianów 100 000 -na prace konserwatorskie

Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji 60 000

Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego 40 000 zł

Kuria Biskupia w Koszalinie 27 200 zł

Powiat Koszaliński 10 000

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków  8 000

Razem 395 200 zł

Wszystkim darczyńcom, a także polecającym w modlitwie szczęśliwy przebieg tego remontu ks. Zbigniew Waszkiewicz i Parafialna Rada Duszpasterska składają serdeczne podziękowania

Msze święte w kościele parafialnym będą odprawiane o godz. 7.30, 10.15. i 18.00.