Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

maj 2017

Z wielką radością informujemy że Gmina Sianów otrzymała 300 tys. złotych dofinansowania w ramach wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Dzięki wsparciu, którego grantodawcą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina w najbliższym czasie zrealizuje plany kompleksowej adaptacji i wyposażenia parteru budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie. Powstanie w nim placówka wspierająca osoby po 60 r.ż. jako Dzienny Dom „Senior +”. Miejsce przyjazne i w pełni dostosowane do potrzeb 30 osób w wieku senioralnym, bogate w ofertę kulturalną, prozdrowotną, integracyjną i opiekuńczą. 

Będzie to 8 placówka tego typu w województwie zachodniopomorskim i trzecia w regionie (obok istniejących w Koszalinie i Darłowie). Celem naszym jest ciągłe wspieranie seniorów, a także  stwarzanie im warunków do godnego życia, aktywnego i spełnionego. Liczymy, iż inwestycja Dziennego Domu „Senior +” przyczyni się do ich spełnienia i integracji pokoleniowej naszej społeczności.

Niebawem rozpoczniemy prace remontowe-adaptacyjne budynku. Termin ich zakończenia i jednocześnie otwarcia placówki planowany jest na druga połowę roku.

Powrót