Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

BUDOWA WODOCIĄGU MAGISTRALNEGO SIANÓW - OSIEKI

Trwają prace związane z budową magistrali wodociągowej z Sianowa do Osiek.  Zmodernizowane        i rozbudowane ujęcie wody w Sianowie będzie zaopatrywało w wodę kolejne miejscowości w Gminie Sianów. Obecnie Sianów i Kłos, a po zrealizowaniu zadania również Skibno, Suchą Koszalińską, Kleszcze i Osieki. Realizowane zadanie obejmuje wpięcie istniejącej sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach do realizowanej magistrali przesyłowej. Wykonawcą przedsięwzięcia wybranym w postępowaniu przetargowym jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Koszalin – jako Lider Konsorcjum  i WUPRINŻ S.A. Poznań jako Partner. Planowany termin zakończenia robót to październik 2019 r. Koszt zadania 4 642 020,- zł. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie: Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych