Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

marzec 2018

Po raz kolejny udało się pozyskać środki na działania skierowane do seniorów z Sianowa. Akademia Seniora tym razem wspólnie z Sianowską Akademią Seniora i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie. Na beneficjentów czekają cotygodniowe zajęcia, wyjścia do kina, filharmonii, wycieczki, spotkania i wiele wiele więcej.
Projekt Sianowskiej Akademii Seniora
„Akademia Seniora 60+” to zadanie zakładające kontynuację instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych. Projekt zakłada organizację zajęć obejmujących profile tematyczne prowadzone cyklicznie raz w tygodniu: kurs języka obcego, kurs obsługi komputera, obsługi urządzeń mobilnych, warsztaty plastyczne, rękodzieła, ziołolecznictwa, rekreacyjno – zdrowotne, joga, teatralne oraz gry planszowe i zajęcia basenowe. Ponadto w ramach zadania planuje się organizację spotkań wykładowych (3 wykłady tematyczne w trakcie trwania projektu) integracyjnych (8 spotkań integracyjnych w trakcie trwania projektu – wyjścia do teatru, kina, spotkania przy ognisku, wycieczki integracyjne) oraz kampanii w ramach akcji "bezpieczny senior", która zawiera działania edukacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych (spotkania z Policją, Rzecznikiem Praw Konsumenta, Strażą Pożarną, prawnikiem).
Zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Sianów we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie wraz z podległymi jednostkami tj. Centrum Kultury, Gimnazjum Gminne, Inkubator Organizacji Pozarządowych, Dzienny Dom Seniora Senior+. Planowane zajęcia prowadzone będą w nieodpłatnie udostępnionych salach, przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
W ramach zadania zorganizowanych zostanie do końca 2018 r. 1320 godz. zajęć edukacyjnych, 3 wykłady, 4 spotkania w ramach „Bezpieczny Senior”, 8 spotkań integracyjnych, w tym 3 wycieczki. Projekt skierowany jest do 100 osób. Dofinansowanie 184 050 zł.
Projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie
„Aktywny Senior 60+” to zadanie zakładające wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych. Projekt zakłada organizację zajęć obejmujących profile tematyczne prowadzone cyklicznie raz w tygodniu: kurs obsługi komputera, kurs obsługi urządzeń mobilnych (telefon, tablet), zajęcia basenowe, warsztaty kulinarne, jogi, gry planszowe oraz spotkania w ramach klubu filmowego. Ponadto w ramach zadania planuje się uruchomić poradnię dla seniora, organizować cykl spotkań wykładowych w ramach warsztatów „Aktywna profilaktyka zdrowotna” a także spotkania integracyjne (wyjścia do kina, teatru, filharmonii – łącznie 5 wyjść) oraz akcję społeczną „Bezpieczny senior 60+”, która zawierać będzie działania edukacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych (spotkania z Policją, Rzecznikiem Praw Konsumenta, Strażą Pożarną, prawnikiem).
W ramach zadania zorganizowanych zostanie do końca 2018 r.640 godz. zajęć, 20 wykładów „Aktywna profilaktyka zdrowotna”, 4 spotkania „Bezpieczny Senior”, 8 spotkań integracyjnych. Projekt skierowany jest do 45 osób.Dofinansowanie 145 700 zł.

Powrót