Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Droga Kawno-Sieciemin w przebudowie

W ostatnich dniach ruszyła długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W wyniku dopiero trzeciego przetargu udało się pozyskać wykonawcę robót budowlanych dla tej inwestycji. Wcześniejsze dwa postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy, gdyż składane oferty dwukrotnie przewyższały zaplanowany koszt całkowity przedsięwzięcia. Dzięki wprowadzeniu zmian w zakresie rzeczowym projektu, udało się zmniejszyć koszty przebudowy i uzyskać wykonawcę.

W piątek, 12 października, miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania - Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych „INFRABUD” Sp. z o. o. z Koszalina. Wartość prac budowlanych wynosi ponad 3 miliony złotych. Prace ruszyły pełną parą. Efektem realizacji projektu będzie całkowita długość przebudowanych dróg powiatowych: 2,48 km. Termin zakończenia prac to maj 2019 r.

Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę dostępności infrastruktury transportowej drogi powiatowej nr 3541Z w związku z jej łączeniem się z drogą krajową nr 6 w KAWNIE, stanowiącej bezpośrednie połączenie do sieci TEN-T. W planowanym przedsięwzięciu Gmina, jako inwestor, kieruje się jest poprawa warunków technicznych i użytkowych istniejącej drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku oraz zwiększenie bezpieczeństwa, poprzez m.in. wyznaczenie miejsc dla pieszych i wysepek kanalizujących ruchu (elementy spowolnienia ruchu) i zmniejszenie ilości wypadków, czy ulepszone rozwiązania skrzyżowań, oznakowanie drogi, czy dostosowanie wysokości chodników i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Odpowiednia geometria przebiegu ulicy w planie wymusi na kierowcach redukcję prędkości do żądanego poziomu. Dzięki realizacji inwestycji infrastruktura drogowa zostanie dostosowana do zwiększonych potrzeb ruchu pojazdów wynikających z łączności z drogą krajową nr 6 – ekspresową, z możliwościami osiągania wyższych prędkości poruszania się. Przebudowana droga spełniać będzie wszelkie standardy i normy bezpieczeństwa, a jej gładka nawierzchnia (bez spękań i ubytków) umożliwi płynny i bezpieczny przejazd użytkownikom drogi.

Zdjęcia: Waldemar Kosowski

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020