Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

styczeń 2019

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 listopada 2018r.  Nr II/19/2018 od 1 stycznia 2019r. Dzienny Dom Senior+  został włączony w zasoby  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Dodatkowo z Nowym Rokiem w tej samej strukturze organizacyjnej zainaugurował swoją działalność Klub Seniora, który ma swoją siedzibę w budynku zajmowanym dotychczas przez DDS+. Pracą zespołu wspierającego Seniorów z ramienia MGOPS kieruje Pani Katarzyna Gawienowska, wieloletni terapeuta i specjalista pracy w ośrodkach wsparcia dziennego. Przed nami kolejny rok zadań, ciekawych wydarzeń i aktywności, które będą alternatywą dla codzienności przed telewizorem. Już wkrótce pracownicy socjalni MGOPS przedstawią ofertę Dziennego Domu Seniora+ wypracowaną w oparciu o indywidualne potrzeby potencjalnych domowników. Przygotowując się do realizacji nowych działań dziękujemy za dotychczasową pracę zespołowi kierowanemu przez Panią Milenę Zakrzewską-Szczepańską – Pani Annie Różewicz, Pani Izabeli Skupińskiej i Pani Magdalenie Rzeszutek oraz wszystkim współpracownikom Domu. Wszystkim domownikom i pracownikom Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Seniora życzymy cudownych chwil spędzonych w gronie przyjaciół w dobrym zdrowiu i poczuciu przynależności do Rodziny Senioralnej.

Tekst: Elżbieta Ałtyn

Powrót