Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Dziewczynki z zapałkami

W sianowskiej bibliotece odbyło się podsumowanie akcji charytatywnej "Dziewczynki z zapałkami". Akcja jest już przedświąteczna tradycją odbywającą się w na terenie gminy i miasta Sianów. Dziewczynki z wiklinowymi koszami dzielnie kwestowały, by wspomóc potrzebujących. Dzięki ofiarności mieszkańców dziewczynki zebrały łączną kwotę 10 523,01 zł, w Sianowie 6 843,74 zł, w Iwięcinie 2 076,35 zł, w Dąbrowie 1 602,92 zł. Dziewczynki zbierały pieniądze na rzecz potrzebujących dzieci – w Sianowie dla 5 letniego Alana Praduń, który choruje na zespół nerczycowy. Jest to choroba przewlekła z częstymi nawrotami, a w Iwięcinie na 6 letniego Kacpra Nawrotkę, który choruje na białaczkę. Kacper jest w trakcie przyjmowania dożylnie chemii.