Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

luty 1947

1 lutego 1947 - wprowadzono wymianę poczty za pośrednictwem furmanki dwa razy dziennie. Wynagrodzenie umowne 5.000 zł miesięczne. Z dniem 31 października 1947 roku zniesiono jednokonną furmankę z powodu braku funduszy na pokrycie wydatków. Wymiana od tego dnia odbywa się pieszo za pomocą wózka ręcznego przez pracowników pocztowych dwa razy dziennie.

Powrót