Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

maj 2017

Za nami kolejne „żywe lekcje historii”, realizowane w ramach projektu „Patriotyzm dnia dzisiejszego – jako wyraz pamięci i tożsamości historycznej mieszkańców Gminy Sianów”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Tym razem, uczniowie z Gimnazjum Gminnego w Sianowie i Gimnazjum z Dąbrowy mieli okazję uczestniczyć w ciekawym spotkaniu, poświęconym Polskim Ułanom. Pan Łukasz Gładysiak ze Studia Historycznego „Huzar” przedstawił uczestnikom historię Ułanów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich losów na terenie Gminy Sianów. Gimnazjaliści przekonali się, że tradycja  ułańsko-kawaleryjska żyje nie tylko we wspomnieniach, ale również  ma swoich współczesnych kontynuatorów.

Po zakończeniu prelekcji, młodzież mogła zarówno z bliska zobaczyć jak wyglądał ubiór prawdziwego Polskiego Ułana, jak również dotknąć broni jaką się posługiwał. Ciekawe formy przekazu historii naszego kraju, a przede wszystkim jego drogi do odzyskania niepodległości, stanowią niezwykle skuteczną metodę nauczania, kształtowania postaw patriotycznych wśród uczestników i wartościowania przez nich dziejów, tradycji i chwały bohaterów. W tym miejscu, chcielibyśmy szczególnie podziękować dyrektorom szkół za otwartości, współpracę i pomoc w przygotowaniu wydarzeń.

Ze względu na  duże zainteresowanie, Gmina Sianów zamierza kontynuować ideę „żywych lekcji historii”, na które zaprasza wszystkich pasjonatów i miłośników dziejów naszego kraju.

Powrót