Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

październik 1998

Pierwsza sesja odbyła się 29 października 1998 r.

Radnymi III Kadencji 1998 - 2002 zostali:
Bober Józef
Brach Krzysztof
Brzozowski Marek
Czupajło Ryszard
Ćwiklewski Wiesław
Falkowska Grażyna
Gardziejewski Leon
Hinz Krzysztof (wyg.mand. 18.02.2000 r.), Irena Banaśkiewicz
Jesionowska Iwona
Karpowicz Tomasz
Kolankowski Zbigniew - przewodniczący RM od 1998 do 25.10.1999
Kuligowski Kazimierz
Ochman Józef
Ogiejko Włodzimierz
Pęk Jan
Pietraszkiewicz Barbara
Robakowski Ryszard
Siwiński Piotr
Skrzypczak Jan - przewodniczący RM od 17.11.1999 do końca kadencji
Sobczyński Ryszard
Szatkowska Kazimiera
Wojtczak Jan

W kadencji odbyły się 54 sesje, podjęto 303 uchwały.

Powrót