Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Klub „Senior +” uroczyście otwarty!

W dniu 28grudnia w Sianowie odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie Klubu „Senior +”. Dzięki wsparciu, którego grantodawcą było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Sianów zrealizowała plan kompleksowej adaptacji i wyposażenia części pietra budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie. W rezultacie, powstała placówka, klub dla 15 seniorów, którzy mimo zaawansowanego wieku i czasem nie najlepszego stanu zdrowia chcą pozostać aktywni.

Na tą szczególną uroczystość zaproszono zarówno włodarzy zaprzyjaźnionych samorządów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych przedsiębiorców jak również samych seniorów, czujących się gospodarzami wydarzenia. Aktu otwarcia – symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście podziwiali zmiany jakie zaszły w Klubie. Od tej pory, sianowscy seniorzy będą mieli do dyspozycji m.in.: salę do ćwiczeń wyposażoną w niezbędny sprzęt sportowo-rehabilitacyjny, pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcje sali spotkań, dwie sale do arteterapii, szatnie oraz pomieszczenie kuchenne. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom za obecność, wspaniałe życzenia oraz ogromną życzliwość wobec nowej gminnej inicjatywy.

Klub „Senior +” w Sianowie jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje przyjazne miejsce i wyjątkową rolę. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku. Na seniorów czekają opiekunowie i animatorzy, starający się zapewnić nie tylko niezbędne wsparcie, ale również zagospodarować czas uczestnikom zajęć w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób. Ponadto, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przestronnych pomieszczeniach, prowadzone będą spotkania aktywizujące społecznie, towarzyskie, międzypokoleniowe, edukacyjne wykłady, zajęcia manualne i plastyczne.

Obecnie w Gminie prowadzona jest rekrutacja 15 chętnych uczestników. Do korzystania z usług Klubu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Przyjęcie Za nabór uczestników odpowiedzialny jest MGOPS w Sianowie.