Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Kolejne ścieżki rowerowe...

Kolejna ścieżka rowerowa na terenie Gminy Sianów została przekazana Rowerzystom do bezpiecznej jazdy. 14 września br. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku: Iwięcino – droga nr 203 poprzez Rzepkowo do Osiek i dalej z Osiek do Łaz. Odcinek o łącznej długości 6,47 km został zrealizowany w ramach projektu „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska odcinek Łazy – Iwięcino”. Realizatorem zadania był Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, natomiast Gmina Sianów zgodnie z zawartym porozumieniem była Partnerem w realizacji i współfinansowała przedsięwzięcie. Wykonawcą robót była firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa. 

Tekst i foto: Urszula Pietraszkiewicz