Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Kolejne ścieżki rowerowe...

Kolejna ścieżka rowerowa na terenie Gminy Sianów została przekazana Rowerzystom do bezpiecznej jazdy. 14 września br. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku: Iwięcino – droga nr 203 poprzez Rzepkowo do Osiek i dalej z Osiek do Łaz. Odcinek o łącznej długości 6,47 km został zrealizowany w ramach projektu „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska odcinek Łazy – Iwięcino”. Realizatorem zadania był Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, natomiast Gmina Sianów zgodnie z zawartym porozumieniem była Partnerem w realizacji i współfinansowała przedsięwzięcie. Wykonawcą robót była firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa. 

Tekst i foto: Urszula Pietraszkiewicz