Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

KOLEJNE DROGI Z PŁYT YOMB

W bieżącym roku Gmina Sianów zrealizowała kolejne przedsięwzięcia związane z przebudową nawierzchni dróg gminnych i wykonania ich z płyt YOMB. Wykonaliśmy łącznie 650 mb takich dróg:  w Sianowie, Siecieminie, Suchej Koszalińskiej i Skwierzynce. Kolejna droga w Sianowie jest w trakcie realizacji. Dzięki zawartemu porozumieniu z Nadleśnictwem Manowo i dofinansowaniu przedsięwzięcia, zakończyliśmy przebudowę drogi w Maszkowie o długości 160 mb. Przed nami jeszcze w br. decyzja w sprawie przebudowy drogi w Kłosie. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy na to przedsięwzięcie. Zadanie w Kłosie będzie dofinansowane przez Nadleśnictwo Karnieszewice.