Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Kontakt z urzędem

Adresy mailowe urzędu, jednostek i szkół znajdują się tutaj

Numer telefonu

Lokalizacja, Referat

Imię i nazwisko

pok.

94 34 69 528

Stanowisko ds. kadrowych i obsługi
– Sekretariat

Anna Grygiel

12

94 34 69 529

Stanowisko ds. kadrowych i obsługi – fax

przez sekretariat

Burmistrz Gminy i Miasta

Maciej Berlicki

12B

przez sekretariat

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

Marcin Posmyk

12A

94 34 69 514

Sekretarz Gminy i Miasta,

Kierownik Referatu Komunalnego

Henryk Lubocki

15

94 34 69 517

Skarbnik Gminy i Miasta

Anna Kosecka

10A

94 34 69 518

Referat Organizacyjny (Kierownik) – działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Karta Dużej Rodziny

Adrian Lewandowski

1A

94 34 69 519

Biuro Obsługi Interesantów – biuro podawcze, korespondencja, archiwum zakładowe

Ewa Gregorek

1

94 34 69 520

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Andrzej Dębowski

1

94 34 69 522

Biuro Obsługi Interesantów – Informatyk

Tomasz Gierowski

1

94 34 69 510

Radca Prawny

Maciej Flens

1B

94 34 69 510

Biuro Obsługi Interesantów – dodatki mieszkaniowe, licencje na przewóz osób taksówką osobową, Kierownik Biura

Mirosława Osenkowska

1B

94 34 69 523

Referat Organizacyjny – zameldowania, dowody osobiste

Marika Bożyk

2

94 34 69 524
94 34 69 525

Biuro Rady Miejskiej – Kierownik

Adriana Bober

4

94 34 69 525

Referat Organizacyjny – Specjalista ds. BHP

Małgorzata Mrówczyńska

4

94 34 69 543

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Janusz Ałtyn

5

94 34 69 513

Referat Rozwoju

Ewa Szydłowska,

Aleksandra Dębowska

7

94 34 69 536

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik    

Mirosława Kapuścińska

9

94 34 69 530

Referat Budżetu i Finansów – księgowość budżetowa, Kierownik Referatu

Agnieszka Parchimowicz,

Katarzyna Krok

10

94 34 69 511

Referat Budżetu i Finansów – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aleksandra Paperska

11

94 34 69 511

Referat Budżetu i Finansów – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płace pracowników urzędu

Małgorzata Śmiałkowska

11

94 34 69 526

Stanowisko ds. promocji

Milena Szczepańska-Zakrzewska

13

94 34 69 534

Referat Rozwoju – Kierownik

Agata Szewczyk

14

94 34 69 537

Referat Budżetu i Finansów – egzekucja mandatów i opłaty adiacenckiej, zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Agnieszka Wątroba

16

94 34 69 516

Referat Budżetu i Finansów – stanowisko ds. rozliczeń VAT, środki trwałe

Grażyna Mikołajczak

16

94 34 69 515

Referat Budżetu i Finansów – Podatki od osób fizycznych, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Zofia Nieradka

1

Bud B

Wej. Bocz.

94 34 69 531

Referat Budżetu i Finansów – Podatki, zaświadczenia podatkowe dla osób  prawnych

Monika Jankowska

94 34 69 532

Referat Budżetu i Finansów – podatek od środków transportowych, zaświadczenia podatkowe dla osób fizycznych

Anna Przybyłka

94 34 69 539

Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska –  wycinka drzew

Alicja Rajca,
Izabela Czarnecka

2

Bud B

94 34 69 541

Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska– sprzedaż nieruchomości

Zdzisław Robakowski, Marta Szołyga  

3

Bud B

94 34 69 540

Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, decyzje środowiskowe

Dawid Tokarczyk

3A

Bud B

94 34 69 544

Referat Komunalny – sprawy dróg gminnych
i chodników

Kamila Oterska

4

Bud B

94 34 69 533

Referat Komunalny – inwestycje, gospodarka komunalna, zajęcie pasa drogowego

Katarzyna Maciejewska

4

Bud B

94 34 69 545

Referat Komunalny – budownictwo, planowanie przestrzenne, oświetlenie ulic

Karolina Kalwas, Monika Dudnik

5A

Bud B

94 34 89 940

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty – dowóz uczniów do szkół, losy absolwentów

Aleksandra Moszyńska-Mruszczak

 

94 34 89 941

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty – Główna Księgowa

Kazimiera Drozdowicz

 

94 34 89 942

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty – Dyrektor

Ireneusz Megiel

 

94 34 89 943

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty

Justyna Redlarska

 

94 34 89 944

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty – płace pracowników oświaty, stypendia szkolne, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wiesława Klonowska

 

94 34 89 945

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty – księgowość

Magdalena Grzywacz

 

94 34 10 257

ZAOO - fax

ZAOO

 

94 31 85 357

Gminny Zakład Komunalny (ul. Armii Polskiej)

Dyrektor GZK

 

94 31 85 373

Gminny Zakład Komunalny (ul. Armii Polskiej)

Administracja GZK

 

94 31 85 639

Gminny Zakład Komunalny (ul. Armii Polskiej)

Dział techniczny GZK

 

94 31 85 348

Gminny Zakład Komunalny (ul. Słowackiego)

Sprawy dot. wodociągu
i kanalizacji

 

94 31 85 335

Gminny Zakład Komunalny

Przepompownia ścieków

 

94 31 85 512

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Centrala MGOPS

 

94 31 85 512

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Monika Grzywacz-Żukowska

 

94 34 20 496

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie – Dyrektor

 

Specjalista ds. Organizacji i Promocji

Aleksandra Kowalczyk

 

 

Emilia Poźlewicz

 

94 31 85 353

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie – Główny Księgowy,

Monika Jabłońska

 

 

Agnieszka Madej

 

94 31 85 381

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie – Biblioteka

Monika Olszak

 

94 34 13 836

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie

FAX

 

94 31 71 587

Straż Miejska
- Centrala

Centrala SM

 

Tel. 94 31 85 110 fax. 94 31 85 310

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wiktor Kamiński,       Marek Brzozowski

 

94 34 29 675         94 34 29 676

Posterunek Policji w Sianowie

Policja

 

94 31 85 834

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sianowie

Szkoła

 

94 31 85 218

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie – Sekretariat

Szkoła

 

94 34 61 500

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie – Dyrektor

Szkoła

 

94 31 85 242

Gimnazjum Gminne w Sianowie

Szkoła

 

94 31 85 294

Przedszkole Gminne w Sianowie

Przedszkole

 

94 31 49 630

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Szkoła

 

94 31 85 823

Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej

Szkoła

 

94 31 82 718

Szkoła Podstawowa w Iwięcinie

Szkoła

 

94 31 83 422

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie

Szkoła

 

 Adresy mailowe urzędu, jednostek i szkół znajdują się tutaj

MIASTO SIANÓW:
Współrzędne geograficzne miasta Sianów: 54o13' N 16o18' E
Powierzchnia - 15,93 km2
DANE:
Urząd Gminy i Miasta
ul. Armii Polskiej 30
76- 004 Sianów
NIP URZĘDU GMINY I MIASTA W SIANOWIE: 669-18-41-862
REGON URZĘDU GMINY I MIASTA W SIANOWIE: 000529108
NIP GMINY SIANÓW: 4990443571
REGON GMINY: 330920682
NUMER KONTA:
Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010

GMINA SIANÓW:
NIP - 499 044 35 71
REGON - 330920682
Powiat - koszaliński
Rodzaj gminy - miejsko-wiejska
Powierzchnia - 226,78 km2
Liczba sołectw - 24
Liczba miejscowości - 39
Populacja (2005):
liczba ludności-13.159
gęstość-58,0 osób/km2
urbanizacja - 49,6 %
Strefa numeracyjna - 94
Tablice rejestracyjne - ZKO