Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

luty 1343

Piotr Święca z Polanowa, bratanek kasztelana sławieńskiego Jana nadaje osadzie prawa miejskie. Miasto zostało założone na prawie lubeckim, wyposażone w wieś z łąkami zwaną Nigendorp, później Neues Dorf ( znajdowała się prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej ulicy Łubuszan; została zniszczona w okresie wojny 30- letniej ) a także otrzymało prawo korzystania z okolicznych rzek i jezior. W tym okresie pomiędzy miejscowościami Sianów a dzisiejszym Skibnem rozciągało się jezioro ( obszar w kierunku pn- wschód od zabudowy miasta). Poza tym, Sianów otrzymał prawo korzystania z okolicznych lasów. Nadanie to było wielokrotnie w ciągu wieków potwierdzane przez książąt i biskupów kamieńskich.

Powrót