Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

NOWA DROGA GMINNA W M. SKIBNO

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w m. Skibno. Powstała nowa droga o nawierzchni bitumicznej na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową. Droga po przebudowie stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio przy drodze a także do boiska sportowego i świetlicy wiejskiej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o.o. 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców jak i użytkowników drogi.
Anetta Ordak