Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

październik 2018

W poniedziałek, 15 października 2018 r., w remizie OSP Sianów miało miejsce uroczyste przekazanie pięciu jednostkom OSP z terenu naszej gminy sprzętu ratowniczego o wartości przekraczającej 30 tysięcy zł., zakupionego dzięki środkom Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia do jednostek OSP na terenie Gminy Sianów niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia samorząd pozyskał 29 984,13 zł, co stanowiło 99% wartości sprzętu (wkład własny Gminy to 302,87 zł).

Dzięki dofinansowaniu zostały zakupione trzy zestawy ratownictwa medycznego R1, które zostały przekazane do OSP w Siecieminie, do OSP w Sierakowie Sławieńskim oraz do OSP w Sianowie. Zaś zakupione dwa defibrylatory, trafiły do OSP w Osiekach oraz do OSP w Iwięcinie.

Nowy sprzęt umożliwi sprawne podejmowanie przez Ochotnicze Straże Pożarne działań związanych z ratownictwem przedmedycznym, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową oraz w ramach innych zdarzeń i zagrożeń m.in. w wypadkach drogowych nie tylko na terenie gminy Sianów, ale również na terenie pozostałych gmin powiatu koszalińskiego. Doposażenie zapewni utrzymanie pełnej gotowości ratowniczej jednostek, co bezpośrednio wpłynie na czas prowadzenia działań ratowniczych, a tym samym czas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Powrót