Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

1309

Nazwa wsi wywodzi się przypuszczalnie od pojęcia "osiek", co oznacza zaporę wodną.Wieś była własnością rodu Bulgrin ( Bartuskiewicz - ród o słowiańskim rodowodzie, pochodzący ze wsi Białogórzyno - niem, Bulgrin). W XIII wieku w skład dóbr osieckich wchodziły ziemie w Rzepowie, późnięj również w Kleszczach, W 1309 roku UIrich i Wiko Bartuskiewicz odsprzedali część majątku klasztorowi w Bukowie Morskim, W 1446 roku Paweł Bartuskiewicz zastawił część ziem z zagrodami w Osiekach, Kleszczach i Rzepowie. Ziemie te wróciły do majątku w Osiekach dopiero w II poł. XVII wieku. Po wymarciu rodu Bulgrin majątek w Osiekach wraz z Rzepowem, Kleszczami i Łazami przeszedł na własność Jakuba Bechesera. W 1752 r. - stały się majątkiem allodialnym, ale po kądzieli. Po śmierci Jakuba właścicielką stała się córka Janina, żona Heinricha Cocceji. W 1765 roku zostały podzielone między 2 synów. Po wymarciu męskiej linii Cocceji - majątek zlicytowano. Jego nabywcą został w 1838 roku Hildebrandt W rękach tej rodziny majątek pozostawał do 1945 roku. W początkach wieku XX w północno - wschodniej części wsi wzniesiono zespól dworski II. W 1939 roku właścicielem majątku I Carl Hildebrandt major w stanie spoczynku i Kleist (?). Majątek I obejmował 536 ha, specjalizowano się w uprawie zbóż. hodowli bydła i owiec. Właścicielem majątku II o pow. 408 ha , prowadzącego przede wszystkim hodowlę owiec i bydła był Karl Hildebrandt.

Kościół - gotycki,, ceglany o wątku wendyjskim, założony na planie prostokąta, z prezbtlerium.wyodrebionym, zamkniętym poligonalnie, z wysoką wieżą od zachodu.Wnętrze trójnawowe. Kościół remontowany w 1836 r, 1999/2000. Mapa przedwojenna Osiek Nowo wybudowany budynek plebani

Powrót