Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

sierpień 2017

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskie w Sianowie Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk.  Jest to samorząd (gmina i miasto) położone w Borach Tucholskich, a na jej terenie doszło do ogromnych strat związanych z potężnymi burzami sprzed 10 dni. Pomoc w wysokości 20.000 zł przeznaczona jest na odbudowę infrastruktury drogowej (zostało to uzgodnione z władzami Czerska). Sianów jest zapewne jedną z wielu gmin firm czy instytucji, która udziela pomocy. W takiej sytuacji warto być solidarnym!

Powrót