Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

luty 2010

Rezekne leży Powiecie Rzeżyckim i jest jednocześnie Sercem Łatgalii, regionu wschodniej Łotwy, który jest jednym z czterech krain historycznych państwa.Miejscowość liczy około 37 tysięcy mieszkańców (siódme, co do wielkości na Łotwie), z czego około 3% ludności to Polacy. Rezekne ma również duże znaczenie komunikacyjne, ponieważ jest elementem międzynarodowych połączeń kolejowych (Warszawa - Petersburg oraz Moskwa - Ryga). Jednym z miast/gmin partnerskich jest Gmina Sianów, z którą porozumienie zostało podpisane 11.02.2010r. Spośród artykułów zawartych w umowie, jeden z nich mówi o wspieraniu i rozwijaniu gospodarki, infrastruktury, ochronie środowiska, kulturze, turystyce i edukacji.

Powrót