Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Przebudowa drogi gminnej w m. Skibno

            W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Skibno” dnia 25 kwietnia 2018 r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o.o. 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16.

            Przekazanie nastąpiło przy udziale Inspektora Nadzoru Pana Roberta Andruszko R.D.J - Projektowanie –Nadzór-Wykonawstwo.

Powstanie nowa droga na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową. Droga po przebudowie będzie stanowić dojazd do gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio przy drodze a także do boiska sportowego i świetlicy wiejskiej.

            Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową to wrzesień 2018 r. Wykonawca deklaruje jednak wcześniejsze wykonanie zadania.

            Koszt zadania wynosi ok. 984 000,00 zł.

            Za ewentualne utrudnienia w okresie realizacji prowadzenia robót przepraszamy.

Anetta Ordak