Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

marzec 2019

Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska rozpoczęły realizacje projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do programów już dziś zapisało się ponad 140 osób, pomimo tak dużej liczby pozostały jeszcze wolne miejsca.

Oba projekty zakładają aktywizację osób w wieku powyżej 60 roku życia do udziału w życiu publicznym oraz integrację między i wewnątrzpokoleniową. Dzięki pozyskanym środkom w łącznej kwocie ok 260 500 zł organizowane są cotygodniowe zajęcia w 30 różnych przedmiotach tj. zielarstwo, rękodzieło, joga, hydrocykling, kulinaria, obsługi urządzeń mobilnych, język angielski, brydż, Teatr, plastyka, komputer, rekreacja czy gry planszowe. Seniorzy ponadto uczestniczą w wykładach tematycznych, spotkaniach w ramach akcji „bezpieczny senior”, wyjściach do kina, teatru czy filharmonii. Dla spragnionych poznania walorów krajoznawczych zaplanowano ponadto organizację 5wycieczek tematycznych.

Tak szeroka oferta odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców, którzy chętnie uczęszczają na zajęcia. Informujemy jednak, iż pozostały jeszcze pojedyncze miejsca na zajęcia. Chętne osoby prosi się o kontakt w Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (pok. nr 13 ).

W ramach uzyskanej dotacji Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora realizuje projekt „Akademia Seniora” oraz Stowarzyszenie na  Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska wdraża program „Dajmy szczęście niech przenika” oba projekty są finansowane ze środków rządowego programu ASOS 2014 – 2020.

Tekst: Milena Szczepańska Zakrzewska

Powrót