Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Rzepkowo-Iwięcino - droga z płyt YOMB

W dniu 22 sierpnia 2014 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi Rzepkowo-Iwięcino”.   To kolejna gminna  inwestycja, która poprawi infrastrukturę drogową na terenie Gminy Sianów.  Nowa nawierzchnia drogi z płyt YOMB zdecydowanie poprawi komunikację pomiędzy miejscowościami  Rzepkowo - Iwięcino jak i komfort jazdy dla rowerzystów korzystających z istniejącego  „skrótu” w dojeździe nad morze.Wykonawcą robót wybranym w drodze postepowania przetargowego jest  Zakład Inżynieryjno-Budowlany inż. Franciszek Dorosiński  z  Darłowa.

Z uwagi na zakres robót w okresie realizacji przedsięwzięcia, droga zostanie  wyłączona z ruchu.

Umowny termin zakończenia robót określono na październik 2014 r.

Wioleta Bogdan