Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

październik 2018

Ranking Samorządów 2018  - jako jeden z nielicznych w kraju, uznawany za najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy, prowadzony od 14 lat przez gazetę „Rzeczpospolita”  dnia 9 października br. ogłosił zwycięską listę laureatów. Gmina Sianów, po raz kolejny została wysoko oceniona! W skali całego kraju zajęła 21 miejsce  i jednocześnie 2 w województwie zachodniopomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Cele, zasady i kryteria oceny rankingu ustalała niezależna kapituła pod przewodnictwem Jerzego Buzka. Wszystkie samorządy w Polsce zostały poddane jego ocenie, a źródłem danych były dostępne publicznie bazy GUS i Ministerstwa Finansów oraz odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytania ankietowe. Pod uwagę brano ponad 50 wskaźników oceniających zrównoważony i trwały rozwój samorządów.

Pierwsza 5-tka samorządów wg rankingu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rejonie
i w skali Polski to:

poz. 1  w regionie i poz. 17 w kraju – Kołobrzeg
poz. 2 w regionie i poz. 21 w kraju – Sianów
poz. 3 w regionie i 26 poz. w kraju – Karlino
poz. 4 w regionie i 121 poz. w kraju – Białogard
poz. 5 w regionie i 129 poz. w kraju – Mielno

Wysoki miejsce w niezależnym rankingu dla Sianowa - to nagroda sama w sobie!
Na co dzień pracuje nad nią zespół pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, a także  wiele osób i podmiotów blisko współpracujących z samorządem w różnych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki oświatowe).

Dziękujemy za wyróżnienie i docenienie prac nad rozwojem naszej gminy.

Powrót