Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

maj 2017

Dnia 5 maja 2017 r., w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyła się certyfikacja Gminy i Miasta Sianów związana z przystąpieniem do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow.

Polegała ona na weryfikacji procesu samooceny gminy w siedmiu obszarach dot. m.in. polityki energetycznej i środowiskowej, infrastrukturalnej, jakości życia miejskiego, rolnictwa, turystyki, a także obszarów z zakresu gościnności, spójności społecznej i partnerstwa. Komisja podkreśliła fakt  uzyskania przez gminę wysokiej punktacji i spełnienia wymaganych kryteriów certyfikujących.

To duże wyróżnienie i wielki zaszczyt dla Wspólnoty. Proces przystąpienia i samooceny był długi i trudny. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż doceniono nasze zaangażowanie w tworzenie warunków do ciągłego polepszania jakości życia mieszkańców, stwarzania możliwości rozwoju i prowadzenia zrównoważonej polityki - opartej na nowoczesnym, efektywnym zarzadzaniu połączonym z tradycją i  kulturą.

Po oficjalnej części  Burmistrz zaprosił gości na spacer badawczy po mieście.  Pokazał kluczowe dla gminy inwestycje i obiekty tj.  Przedszkole Gminne „Skrzat”,  nowoczesną halę  widowiskowo-sportową przy Szkole Podstawowej nr  2,  Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną, jak również przepompownię ścieków - wybudowaną w ramach projektu „Kanalizacja Zachód”.  Goście nie ukrywali podziwu dla prowadzonej polityki środowiskowej i społecznej,  co mile nas  ucieszyło i utwierdziło w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań rozwojowych.

Przebyta certyfikacja jest bardzo ważnym krokiem dla  Gminy i Miasta Sianowa -pretendenta na drodze do międzynarodowej organizacji zrzeszającej miasta „Slow”. To jednocześnie wielkie wyróżnienie i sukces w skali regionu i kraju.   Pełnomocne członkostwo w stowarzyszeniu - Sianów otrzyma już niebawem, podczas festiwalu miast Cittaslow w Kaletach w dniach  20-21 maja  2017r.

Powrót