Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

1275

Pochodzenie i znaczenie nazwy miejscowości jest niejasne; ustalono jedynie, iż nie jest to nazwa pochodzenia niemieckiego, lecz słowiańskiego. W najstarszych dokumentach została zapisana pod postaciami: Schiben (1275 r.), Sciben (1275 r.), m Schebene (1303 r.), Sciben (l 308 r.), Schubben (1780, 1804, przed 1945 r.).Wieś swoją historią sięga czasów średniowiecza. Do XVIII wieku Skibno było własnością rodu v. Heydebreck. Obejmowało dobra szlacheckie allodialbe i wieś. W 1704 roku dobra skibieńskie nabył v. Schwerin. W 1741 roku - właścicielem Skibna był von Grumbkow, a w 1763 roku von. Hirach. W XIX wieku majątek przechodził z rąk do rąk . W 1926 roku był własnością Henryka Voges., a w 1939 roku Herman Voges. Majątek obejmował 1971 ha. Poza uprawą ziemi prowadzono hodowlę świń.

Powrót