Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

listopad 2014

26 listopada 2014 r. w Kinie Zorza odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, rozpoczynająca nowa kadencję 2014-2018. Podczas sesji radni Rady Miejskiej i Burmistrz GiM otrzymali od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Ireneusza Megiela zaświadczenia o wyborze. Burmistrz GiM podziękował członkom Miejskiej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów. Następnie obrady sesji poprowadził Radny Senior Pan Kazimierz Salik. Głównym punktem pierwszej sesji było złożenie ślubowania przez Radnych i Burmistrza GiM Pana Macieja Berlickiego. Kolejnym punktem porządku obrad były wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej, do tej funkcji zgłoszony został jeden kandydat Pan Janusz Machała, którego Rada w głosowaniu tajnym wybrała jednogłośnie. Po wyborze Przewodniczącego Rady Radny Senior przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który po krótkim przemówieniu zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.

Skład Rady Miejskiej VII kadencji w Sianowie:
1. Banaśkiewicz Irena
2. Danielewicz Andrzej
3. Gnacińska Halina
4. Grygiel Grzegorz
5. Grzywacz Magdalena
6. Horajski Paweł
7. Kłobuch Piotr
8. Kowalczyk Grzegorz
9. Lewandowski Maciej
10. Machała Janusz - przewodniczący Rady Miejskiej
11. Pietrzycki Sylwester
12. Przygudzki Tomasz
13. Raczyński Wiesław
14. Salik Kazimierz
15. Socha Ryszard

Powrót