Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Wiata w Suchej gotowa!

Zakończył się prace w Suchej Koszalińskiej związane z budową wiaty rekreacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa placów z wiatą rekreacyjną i elementami małej architektury w miejscowościach Dąbrowa i Sucha Koszalińska” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie, które realizacje Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie zakładało zagospodarowanie terenu dla infrastruktury rekreacyjnej polegającej na budowie wiat rekreacyjnych będących miejscem spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowościach Dąbrowa i Sucha Koszalińska. Wartość zadania to blisko 235 000 zł, z czego 120 000 zł to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.