Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

marzec 2011

29 marca 2011 roku rozstrzygnięto konkurs "Zabytek Zadbany" ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Nadzór nad konkursem sprawował Generalny Konserwator Zabytków. Podmiotem realizującym procedurę konkursową był Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.  Konkurs skierowany był do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem była promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polegał na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.
Jury konkursu w składzie: prof. Ireneusz Płuska - przewodniczący, prof. Bogumiła Rouba, Ewa Nekanda-Trepka,  Paulina Florjanowicz, Mariusz Czuba przyznało nagrody i wyróżnienia w 4 kategoriach. W kategorii "Ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu", kościół pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie otrzymał wyróżnienie. Dzięki temu obiekt zostanie oznakowany specjalną tablicą informacyjną.

Powrót