Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

13-08-2018
Zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska – I etap”. Nowy chodnik wybudowano pomiędzy rejonem przepompowni, a mostkiem. Chodnik wybudowało Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „Tebra” G. Kowalczyk sp. j. ul. Lechicka 56C75-845 Koszalin. Do tej pory...
10-08-2018
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w m. Skibno. Powstała nowa droga o nawierzchni bitumicznej na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową. Droga po przebudowie stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych...
06-07-2018
            Liczba ścieżek rowerowych w naszej Gminie wciąż rośnie!! Gmina Sianów w ramach zadania "ROZBUDOWA SIECI DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SIANÓW" zrealizowała ścieżki rowerowe w miejscowościach Skibno, Kleszcze -...
04-07-2018
Trwają prace dotyczące realizacji zadania. Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym jest EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie, który zaproponował najkorzystniejsze warunki kontraktu. Wartość przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową została określona na kwotę brutto 4 329 600,00 zł....
28-06-2018
            Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w m. Skibno. Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o.o. 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16, w...
05-06-2018
W Dniu Dziecka - 1 czerwca 2018 r. najmłodszym mieszkańcom Sianowa został przekazany nowy plac zabaw w Parku Miejskim w Sianowie. Z tej okazji zorganizowano dla dzieci festyn z mnóstwem atrakcji. Wspaniałą zabawę zapewnili Klauni Kulki, były konkursy dla najmłodszych, zabawy sportowe, bańki...
25-04-2018
            W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Skibno” dnia 25 kwietnia 2018 r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o...
20-04-2018
            W związku z Porozumieniem nr 12/2016 zwartym pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Gminą Sianów, dnia 20 kwietnia 2018 r. przystąpiono do realizacji zadania pn.: „BUDOWA CHODNIKA WE WSI WĘGORZEWO” etap II poprzez przekazanie placu budowy...
13-04-2018
Zakończył się prace w Suchej Koszalińskiej związane z budową wiaty rekreacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa placów z wiatą rekreacyjną i elementami małej architektury w miejscowościach Dąbrowa i Sucha Koszalińska” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Zadanie, które...
06-04-2018
Rozpoczęto prace przy przebudowie placu zabaw w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich w Sianowie. Powstanie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci z podziałem na strefy – dla dzieci młodszych i starszych.W części dla najmłodszych użytkowników placu znajdą się m.in.: huśtawka z bocianim...

Strony