Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

30-01-2018
Gmina Sianów realizuje zadanie pn.: „ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SIANÓW". Zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi zostali wyłonieni Wykonawcy zadania:Skibno - Firma Handlowo – Usługowa Adam Fira,75-360 Koszalin ul. Gen. Władysława...
29-01-2018
W dniu 10 stycznia 2018 r. zostały przekazane place pod budowę boisk w Skibnie i Dąbrowie, które realizowała będzie firma NKM SPORT Sp. z o.o. Michał Hryb z Koszalina wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Boiska będą miały wymiary ok. 60 x 30 m o nawierzchni z trawy sztucznej (syntetycznej)....
13-10-2017
W ramach Porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Koszalińskim, a Gminą Sianów realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim”.          ...
30-05-2017
Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w Gminie Sianów- etap III.Realizacja przedsięwzięcia polega na wykonaniu twardej nawierzchni dróg w technologii z płyt YOMB w miejscowościach: Skibno, Gorzebądz, Bielkowo, Sierakowo Sławieńskie oraz Osieki ul. Darłowska i  Parkowa – boczna.Tak...
16-09-2016
Trwają prace remontowe nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 6 przy ul. Łużyckiej w Sianowie. To kontynuacja wcześniej realizowanych prac remontowych przez zarządcę drogi krajowej – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.Zniszczoną nawierzchnię chodnika zastąpi nowa...
15-09-2016
Gmina Sianów znalazła się na liście do dofinansowania przedsięwzięć z zakresu  rozbudowy sieci wodociągowych. Pozyskane środki umożliwią wykonanie nowego ujęcia wody, który docelowa ma zasilać Sianów i Kłos, ale także w kolejnych latach miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki...
02-09-2016
Na terenie Gminy Sianów trwają roboty drogowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych – etap I” . Jak już pisaliśmy wcześniej Gmina Sianów  realizuje przedmiotowe zadanie w ramach programu  PROW na lata 2014-2020.Wykonawcą przebudowy drogi stanowiącej dojazd do...
24-08-2016
Ruszyły prace związane z remontem nawierzchni chodników i dróg na ul. Tylnej i Plac pod Lipami w Sianowie. Gmina przejęła te drogi od powiatu koszalińskiego i od roku 2016 są one drogami gminnymi. Roboty wykonuje firma „DOMAR” Kazimierz Domaracki z Tatowa wybrana w postepowaniu przetargowym na...
09-08-2016
Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie miasta Sianowa.Gmina Sianów przystępuje do przebudowy i remontu dróg przejętych od Powiatu Koszalińskiego. Drogi te obejmują: ul. Tylną, Plac pod Lipami, Spółdzielczą i Strzelecką w Sianowie. Zakres prac remontowych obejmuje przebudowę nawierzchni ulic i...
02-06-2016
Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie bramy eklektycznej  usytuowanej w Sianowie. Stanowi ona element komunikacyjny, który łączy ulicę Armii Polskiej przez ul. Bolesława Chrobrego z ul. Piastów. Budowla murowana z cegły klinkierowej wykonana na wzór łuku triumfalnego o trzech otworach...

Strony