Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

30-05-2016
Na Osiedlu Słowackiego w ramach współpracy Spółdzielni „Jutrzenka” z Urzędem Gminy i Miasta   w Sianowie powstaje nowoczesny plac zabaw. Obecnie trwają  prace końcowe i mocowanie urządzeń, gdyż planowane otwarcie odbędzie się podczas Gminnego Dnia Dziecka 5 czerwca 2016 r. Tekst...
06-05-2016
Rozpoczęto prace związane z  przebudową dróg na terenie Gminy i Miasta Sianów. Obecnie przebudowywana ulica Łubuszan w Sianowie posiadać będzie nawierzchnię z płyt Yomb na odcinku 280 metrów.  Kolejne drogi, które zostaną wykonane w tej technologii to: ul. Miła i Dębowa w Sianowie oraz...
23-02-2016
Centrum Kultury z dotacji Gminy Sianów przeprowadziło kolejny udany remont sali wiejskiej, tym razem w Karnieszewicach. Prace polegały na dociepleniu wnętrza Sali, zamontowaniu profesjonalnego sufitu kasetonowego wraz z energooszczędnym oświetleniem rastrowym oraz odmalowaniu całej powierzchni...
21-12-2015
Zakończono kolejny etap prac przy budowie budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Ogrodowej w Sianowie. Zamontowana została drewniana konstrukcja dachu, wymurowano kominy oraz wstawiono część stolarki okiennej. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem pokrycia dachu Wykonawca -...
06-11-2015
Trwa budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Ogrodowej w Sianowie. W ramach inwestycji powstanie 11 lokali mieszkalnych, jedno- i dwupokojowych, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 400m2. Obecnie prowadzone są roboty murarskie na poziomie poddasza, a w najbliższym czasie powstanie konstrukcja dachu...
17-07-2015
W związku z wyborem nowego Wykonawcy nastąpi wznowienie prac związanych z budową budynku gminnego z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowej w Sianowie. W dniu 16 lipca 2015 r. przekazano plac budowy wybranemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy. Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo...
04-05-2015
Trwa kolejny – IV etap  prac, który ostatecznie zakończy przebudowę drogi powiatowej Nr 3546Z Sianów – Nadbór. Przebudowywany odcinek realizowany jest na terenie Gmin Sianów i Polanów od  miejscowości Sowno do miejscowości Krytno. Wykonawcą prac wybranym w postępowaniu przetargowym...
24-03-2015
            Na początku czerwca 2015 roku zakończona zostanie inwestycja gminy Sianów pn. „Kanalizacja zachód”. Obecnie inwestycja ta jest już na etapie częściowego rozruchu hydraulicznego. Wszystkie prace związane z budową podczyszczalni...
20-03-2015
Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów o łącznej powierzchni ponad 2.500m2 . Na odcinku od ulicy Klonowej do Rzemieślniczej powstało dziewięć miejsc postojowych, a na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Słonecznej – czternaście miejsc, w tym dwa dla osób...
20-03-2015
W grudniu 2014 r. wykonano roboty związane z remontem chodnika przy ul. Koszalińskiej w Sianowie w pasie drogi krajowej Nr 6. Wykonawcą robót działającym na zlecenie GDDKiA Szczecin był Zakład Robót Drogowych Halina Maśnik z Polanowa.  W miejscu zniszczonej nawierzchni chodnika powstał...

Strony