Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

20-03-2015
W dniu 18.03 2015 r. rozpoczął się remont uszkodzonych schodów łączących ciąg pieszy przy ul. Kopernika z ulicą Słowackiego. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane  MAGRO  Andrzej Grochowina z Koszalina. Planowane zakończenie prac remontowych ustalono na dzień 15.04.2015 r.
16-03-2015
Kolejny budynek w Sianowie zyska nową elewację. W ramach zadania dotyczącego „Modernizacji centrum miasta Sianowa”  realizowane są prace dotyczące termomodernizacji budynku Kina ZORZA w Sianowie. Budynek zyska ocieplenie ścian i nową kolorową elewację. Wykonawcą prac wybranym w postępowaniu...
21-01-2015
Do czerwca 2016 r. Gmina Sianów odda do użytku 11 nowych lokali socjalnych wybudowanych w ramach zadania polegającego na budowie budynku wielorodzinnego w Sianowie przy ul. Ogrodowej. Środki na ten cel samorząd pozyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Zadanie, które...
07-01-2015
W dniu 23 grudnia 2014 roku dokonano odbioru nowo wykonanego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej na ul. Mickiewicza w Sianowie.  Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie boiska ORLIK i parku miejskiego zrealizowało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-...
15-12-2014
Trwają prace związane z remontem chodnika przy ul. Koszalińskiej w Sianowie w pasie drogi krajowej Nr 6. Wykonawcą robót działającym na zlecenie GDDKiA Szczecin jest  Zakład Robót Drogowych Halina Maśnik z Polanowa.   W miejscu zniszczonej nawierzchni chodnika powstanie poszerzony...
18-11-2014
Pomimo wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Mickiewicza w Sianowie,  kierowcy w dalszym ciągu nie zachowują bezpiecznej prędkości, szczególnie w obrębie przejścia dla pieszych pomiędzy placem zabaw w parku, a boiskiem ORLIK. Stąd nasze działania spełniające oczekiwania mieszkańców. Na...
14-11-2014
W dniu 7 listopada 2014 r. przekazano plac budowy pod budowę budynku gminnego z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowej w Sianowie. Prace prowadzić będzie firma BUDMAR – MZ Sp. z o.o. z Koszalina wybrana w postępowaniu przetargowym. W ramach inwestycji powstanie obiekt z 11 lokalami mieszkalnymi o...
20-10-2014
Zakończono prace przy przebudowie nawierzchni drogi łączącej miejscowości Rzepkowo – Iwięcino. Nowa utwardzona nawierzchni przyczyni się do poprawy ruchu zarówno samochodowego jak i rowerowego, bowiem poprzez ścieżki rowerowe od strony Darłowa stanowi „skrót” w dojeździe do Łaz. Wykonawca robót...
06-10-2014
Zakończono prace przy remoncie chodników na ul. Łużyckiej  w ciągu drogi krajowej Nr 6 w Sianowie. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Na zlecenie Inwestora remont wykonał ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH  HALINA MAŚNIK uL. ZAMKOWA 6A/10, 76-010...
06-10-2014
Trwają roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Podgórnej i Rzemieślniczej do ul. Słonecznej w Sianowie w ramach połączenia układu komunikacyjnego drogi krajowej Nr 6 z drogą powiatową Nr 3543Z”. Przebudowę drogi realizuje firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa.Planowany...

Strony