Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

06-10-2014
Trwają czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Siecieminie” Obecnie Wykonawca – Spółka EKO-INSBUD z Bonina wykonuje ostatnie prace przy usunięciu usterek zgłoszonych w trakcie  odbioru. To kolejna inwestycja w naszej Gminie, która zapewni bezpieczeństwo pieszych...
06-10-2014
W br. w ramach zadań inwestycyjnych przystąpiliśmy do prac związanych z rewaloryzacją cmentarzy na terenie naszej Gminy. Zakres prac obejmuje wykonanie głównych ciągów komunikacyjnych. Wykonawcą prac wybranym w postępowaniu przetargowym jest firma PIB „MAGRO” z Koszalina. Prace na cmentarzu w...
02-10-2014
Od dziś działa w Sianowie nowy Żłobek "Skrzat", który oddano do użytku w dniu 30.09.2014 r. podczas oficjalnych uroczystości. Budowa Żłobka "Skrzat" możliwa była dzięki dotacji otrzymanej przez Gminę Sianów z Rządowego Programu Maluch, w łącznej kwocie przekraczającej 2 mln zł. Grant pokrywający 80...
01-10-2014
Kolejne miejsce w Sianowie ma nowy wygląd. Dzięki środkom pozyskanym przez samorząd zagospodarowano plac przy przychodni w Sianowie. Skwer przy przychodni w Sianowie od lat wymagał remontu. Nierówne, często popękane płyty chodnikowe nie ułatwiały mieszkańcom dotarcia po fachową pomoc a. Przy ul....
29-09-2014
Uroczyste otwarcie świątyni po kapitalnym remoncie odbyło się 27.09.2014r. o godz. 16-tej, uroczystości przewodniczył JE ks. Biskup ordynariusz Edward Dajczak.Na prace remontowe kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karnieszewicach parafia w Siecieminie otrzymała następujące...
26-09-2014
W piątek, tj. 26 września br., Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina zawarli umowę o współpracy, na mocy której powstanie nowa ścieżka rowerowa łącząca gminę Sianów z Koszalinem. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na długie oczekiwania na...
15-09-2014
Rozpoczęły się prace budowlane prowadzone w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Podgórnej i Rzemieślniczej do ul. Słonecznej w Sianowie w ramach połączenia układu komunikacyjnego drogi krajowej Nr 6 z drogą powiatową Nr 3543Z”. Prace prowadzi firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa.Zakres inwestycji...
12-09-2014
W czasie wakacji w budynku Szkoły w Szczeglinie firma budowlana przeprowadziła z funduszy Urzędu Gminy i Miasta Sianów, w kwocie ok. 11 tys. remont korytarza szkolnego. W miejsce zniszczonej wykładziny położono terakotę, zamocowano podwieszany sufit, dokonano renowacji starych drzwi i odświeżono...
10-09-2014
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie jest od niedawna bardziej atrakcyjny, wzbogacił się o trzy nowe ławki. W imieniu uczniów dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta Sianów.[mg_picker:707]
01-09-2014
W Szkole Podstawowej w Iwięcinie oddano do użytku sekretariat oraz gabinet dyrektora, po zaadaptowaniu i wyremontowaniu na ten cel pomieszczenia po byłym magazynku szkolnym. Prace remontowe trwały w okresie wakacyjnym. Ściany pokryte zostały gładzią, na podłodze położona jest wykładzina, wstawiono...

Strony