Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

20-09-2019

Żywe lekcje historii wracają do szkół

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, do sianowskich podstawówek wróciły lekcje żywej historii. W ubiegłym tygodniu w szkołach uczestniczących w projekcie „Patriotyzm w młodych sercach - historia, pasja, edukacja” odbyło się trzecie już spotkanie w ramach cyklu zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych pn. „Ku chwale oręża polskiego…”.

III moduł edukacyjny dotyczył polskiej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Holandii. Uczniowie podstawówek zostali w ciekawy sposób zapoznani m.in. z genezą polskich wojsk powietrznodesantowych i jednostek specjalnych, sylwetką generała Stanisława Sosabowsiego oraz losami żołnierzy polskiej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej po zakończeniu II wojny światowej.

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia jest wzrost świadomości historycznej młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z historią narodu polskiego.

Projekt potrwa do końca 2019 r., a w tym czasie zaplanowano kolejne lekcje żywej historii, wyjazdy edukacyjne i konkurs poezji historycznej.

Zdjęcia: dr Łukasz Gładysiak