Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

19-04-2021

„Czyste powietrze mamy - zdrowo oddychamy”.

Edukacja ekologiczna - czyste powietrze

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z uczniami przystąpiło do realizacji grantu ekologicznego, który jest finansowany ze środków Caritas Polska w ramach ogólnopolskiego projektu Laudato si.

Głównym celem działań jest edukacja ekologiczna mająca na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkoły i środowiska lokalnego oraz rozpowszechnianie proekologicznych nawyków
i zachowań poprzez: - zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej, - wyrobienie nawyków dbałości o otaczające nas środowisko, - zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza dzięki roślinom.

Realizacja projektu będzie przebiegała dwuetapowo. Na pierwszym etapie będą to działania edukacyjne, dydaktyczne, konkursy ekologiczne i prelekcje. Uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę między innymi na temat: gospodarki odpadami w naszej gminie, znaczeniu roślin w oczyszczaniu powietrza Realizację drugiego etapu projektu grupa 20 uczniów z SKC rozpocznie od poznania roślin antysmogowych oraz warunków jakie muszą być zapewnione do ich wzrostu.  Kolejnym etapem będzie przygotowanie terenu pod nasadzenie roślin w ogródku szkolnym, aby nie tylko upiększyły to miejsce ale przede wszystkim pochłaniały zanieczyszczenia z powietrza.

Na zakończenie działań projektowych zostanie wydana ulotka z 10 krokami - radami jak żyć bardziej ekologicznie.

Do wykonania pierwszego zadania przystąpili najmłodsi wychowankowie szkoły – przedszkolaki, które pod okiem opiekuna Szkolnego Koła Caritas p. Ani wysiali do paletek nasiona kwiatów na rozsadę.

Mali ekolodzy poznali przy tym jakie warunki są potrzebne do wzrostu nasionek i jak bardzo w przyrodzie ważne są rośliny kwitnące.

Tekst: A. Pianka

Foto: M. Oleśkiewicz