Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

18-11-2020

„Dzieciak” - kolejny projekt MGOPS z dofinansowaniem

Zespół projektowy MGOPS w Sianowie przygotował i 8 czerwca 2020r.  złożył wniosek w  konkursie na Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt pn. „Dzieciak” uzyskał  pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i jako jeden z 16 (na 55 zakwalifikowanych do oceny merytorycznej ) w dniu 12 listopada 2020r. otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  Adresowany jest do dzieci i młodzieży zarówno z terenu miasta jak i gminy Sianów. Dzięki pozyskanym środkom powstaną placówki wsparcia dziennego w Sianowie (Os. Słowackiego) oraz w Węgorzewie (świetlica wiejska). Już wkrótce będzie się działo.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej