Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

25-07-2022

„Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2022”

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2022

Program skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.W ramach programu na terenie Gminy Sianów wsparciem objęto blisko 100 osób. Środki finansowe Korpusu zostały przeznaczone na zapewnienie dowozu Seniorów na szczepienia ochronne przeciw COVID-19, do placówek wsparcia dziennego, zakup opasek bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem oraz zakup środków higieniczno-sanitarnych.
Realizatorem programu na terenie naszej gminy jest Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie - pracownik pierwszego kontaktu tel. (94) 30 670 37, pracownik socjalny tel. (94) 30 670 47 lub  ogólnopolska infolinia pod numerem 22 505 11 11.
 
Tekst: Katarzyna Gawienowska – koordynator projektu