Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

31-05-2022

„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

Szkoły prowadzone przez Gminę Sianów realizują projekt pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.7.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19, a liczba osób objętych wsparciem to 150 uczniów, w tym z SP 1 w Sianowie – 45 uczniów, z SP 2 w  Sianowie – 75 uczniów, z SP w Dąbrowie – 30 uczniów. W ramach programu prowadzona indywidualna terapia pedagogiczna, grupowe warsztatów grupowych niwelujące skutki izolacji społecznej w czasie COVID-19 oraz zajęcia wyrównawcze.
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach: 2021 - 2022
Całkowity koszt zadania: 66 540,00 zł
Kwota dofinansowania: 62 880,30 zł
w tym ze środków UE: 52 951,50 zł
Budżetu Państwa: 9 928,80 zł
Wkład własny Gminy Sianów: 3 659,70 zł

Tekst: UGiM Sianów