Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
04-12-2017

„ZŁOTE GODY” na medal Państwa Ireny i Mirosława Kamińskich

      „Świadomy praw i obowiązków……...i przyrzekam , że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe” - takimi słowami ponad 50 lat temu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy,  Irena i Mirosław Kamińscy przyrzekali sobie miłość na zawsze.

       02 grudnia 2017 roku w  Domu Gościnnym „Rutikal” w Sianowie odbyła się uroczystość  jubileuszowa „Złotych Godów” połączona z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”- nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę   „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Aktu dekoracji   w imieniu Prezydenta RP  dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Machały.

     Złote Gody  to wyjątkowe święto, a wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i siły. To również wspaniały przykład dla  ludzi młodych zakładających  rodziny, dlatego też ten medal trafił w odpowiednie ręce -  powiedziała prowadząca uroczystość kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sianowie  Mirosława Kapuścińska.
Jubilaci w trakcie uroczystości złożyli sobie nawzajem podziękowanie za dotychczasowe, trwałe małżeństwo i przyrzekli, że uczynią wszystko, aby było ono nadal szczęśliwe.
     Małżonkowie zgodnie stwierdzili, że fundamentem, na którym zbudowali swój związek była miłość. Pielęgnowali ją i dbali, by była silna i mogąca znieść wszystko. Dzisiaj po 50 latach mogą powiedzieć, że było warto, bo wychowali 3 dzieci, mają 6 wnuków i 3 prawnuków.
     Wznosząc  toast  na  cześć jubilatów burmistrz podkreślił, jak wielkim wydarzeniem  jest taka rocznica,  gdyż Złote Gody to dzień wspomnień i refleksji nad tak  pięknym jubileuszem, a  ponad  50 lat wspólnego życia to czas obfitujący zarówno w piękne, szczęśliwe chwile, ale i czas niepozbawiony trosk i problemów.

    Życzenia jubilatom  na  następne  szczęśliwe lata wspólnego życia, pełnych zdrowia i spokoju. złożyli  Burmistrz  Maciej Berlicki,  Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała, kierownik USC Mirosława Kapuścińska,   oraz bardzo  licznie przybyła rodzina.
       Uwieńczeniem  spotkania  było wręczenie  Szanownym  Jubilatom pamiątkowych dyplomów jubileuszowych, upominków, kwiatów oraz  wspólna fotografia.  a licznie przybyła rodzina i przyjaciele świętowali wraz z jubilatami do białego rana.

                                                                                GRATULUJEMY
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                              Tekst  - Mirosława Kapuścińska
                                                                                              Foto   -  Marek Kamiński