Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

31-05-2022

14 248 300,00 zł dla Gminy Sianów z Polskiego Ładu

14 248 300,00 zł dla Gminy Sianów z Polskiego Ładu

Dnia 30 maja br.ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład „Programu Inwestycji Strategicznych”. Gmina Sianów  szczęśliwie wygrała dwa wnioski o łącznej wartości 14 248 300,00zł na realizację zadań tj. „Odnawialne źródła energii„ oraz Infrastruktura sportowa i kulturalna”.

Pierwszy projekt w skrócie zwany  „OZE” o wartości całkowitej nieco ponad 5,6 mln zł (z czego dotacja z Polskiego Ładu to 4,9 mln zł) obejmuje m.in. dostawę i montaż 100 lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową gł. na terenach wiejskich Gminy oraz budowę instalacji systemów fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej   w Sianowie tj.:  Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, Kino Zorza, Gminny żłobek i przedszkole, Szkoła Podst. nr 1, Szkoła Podst. nr 2, Urząd Gminy i Miasta oraz budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie – jako mikroinstalacje do 50 kWp /na każdym obiekcie, a także budowę instalacji fotowoltaicznej gruntowej o łącznej mocy 360 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która docelowo będzie zasili istniejącą przepompownię centralną w Sianowie. Ponadto, w ramach projektu zaplanowano również inwestycje w elektromobilność i rozwój transportu zeroemisyjnego, m.in. poprzez zakup 3 samochodów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania  do świadczenia usług transportu zbiorowego w gminie, do świadczenia usług komunalnych przez GZK oraz spraw administracyjnych. To kompleksowa inwestycja, która docelowo zwiększy niezależność  energetyczną samorządu i ograniczy emisję CO2do atmosfery zapewniając mieszkańcom wieloletnie oszczędności budżetowe,  wyższą jakość życia i dbałość o środowisko.

Drugi, wygrany projekt dotyczy kompleksowej modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz budowy nowych obiektów sportowych - uzupełniających  przestrzenie publiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Jego wartość to  10,4 mln zł, z czego dotacja stanowi 90% wartości, blisko 9,35 mln zł. Inwestycja obejmuje:

  1. Modernizację istniejących 17 wiejskich placów zabaw poprzez wymianę zużytych elementów i montaż nowych urządzeń oraz budowę i doposażenie 3 nowych  placów zabaw (na terenie  Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz na Stadionie Miejskim w Sianowie).
  2. Przebudowę Skate Parku przy „Orliku 2012” w Sianowie i adaptację terenu pod rowerowy  tor przeszkód Punptrack wraz z wyposażeniem przestrzeni oraz modernizację  samego obiektu „Orlik 2012” poprzez wymianę istniejącej  nawierzchni sztucznej oraz montaż hali pneumatycznej wraz z kontenerem socjalnym.
  3. Budowę kortów tenisowych wraz z ogrodzeniem na Stadionie Miejskim w Sianowie, w ramach dalszej rozbudowy i kontynuacji kolejnego etapu modernizacji obiektu sportowego.
  4. Budowę 3 boisk sportowych przy 3 szkołach podstawowych  (2 o wymiarach x 60x30m i 1 x 40x20m) we wsi Iwięcino, wsi Sucha Koszalińska i w Sianowie, ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, ogrodzeniem i infrastrukturą towarzyszącą. A także oświetlenie dwóch istniejących boisk sportowych  we wsi Skibno i wsi Dąbrowa oraz zakup  kontenera szatniowo-sanitarnego  na boisko sportowe we wsi Sieciemin.
  5. Ponadto zadanie obejmuje modernizację obiektu kultury Kina Zorza na Placu pod Lipami  wraz kompleksowym  zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej przez kinem.

Powyższy zakres działań jest niezwykle obszerny i wymagający lecz kompleksowo traktuje potrzeby mieszkańców. Tym bardziej cieszymy się, że ich realizacja  stanie się faktem! Jesteśmy pełni optymizmu. Dzięki pozyskanym dotacjom z Programu Polski Ład  przestrzeń publiczna w  całej gminie stanie się bardziej atrakcyjna i przyjazna dla mieszkańców, co od lat potwierdza prowadzona przez nas polityka zrównoważonego rozwój wspólnoty.

 Tekst: UGiM Sianów