Unia Europejska

Odpady komunalne

08-11-2018

Akcja patriotyczna seniorów.

150 flag z drzewcami i metalowymi uchwytami rozdali przedstawiciele Sianowskiej Akademii Seniora mieszkańcom Mokrego, Gorzebądza i Kędzierzyna.  Akcja była jednym z elementów projektu Akademia Seniora 60+ finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Sianowscy seniorzy w bieżącym roku mają możliwość uczestniczenia w dwóch projektach realizowanych w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020, dzięki czemu ponad 160 osób w wieku 60+ ma aktywnie zagospodarowany czas wolny. Jednym z realizatorów przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie, które pozyskało na ten cel ponad 145 tys zł. Seniorzy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczęszczają na cykliczne zajęcia ćwiczeniowe, biorą udział w wykładach, spotkaniach integracyjnych oraz wycieczkach. Elementem uzupełniającym program są kampanie społeczne, które seniorzy mają przeprowadzić do końca bieżącego roku. Jedną z nich było promowanie akcji DMKS (promowanie dawców szpiku kostnego), kolejną akcja patriotyczna, która miała miejsce w dniach 26-27 października br. W tych dniach seniorzy podzieleni na grupy rozdali mieszkańcom miejscowości Mokre, Gorzebądz i Kędzierzyn blisko 150 zestawów flag, które zawisną 11 listopada br. Podobna akcja miała miejsce w ubiegłym roku w Suchej Koszalińskiej.