Pomorski Szlak Jakubowy
06-10-2017

Aktywni chcą działać….

Wyjątkowo dużo realizowanych jest ostatnio inicjatyw lokalny w Naszej Gminie, co niezmiernie cieszy.

Plac Zabaw w Suchej Koszalińskiej powstanie dzięki zaangażowaniu i staraniom członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, mieszkańców wsi Sucha Koszalińska oraz dofinansowaniu ze środków Gminy Sianów  będzie gotowy pod koniec października– łączny koszt inwestycji 30 000 zł.

Budynek gospodarczy stanowiący zaplecze dla boiska sportowego i placu zabaw w Mokrym. Prace przy jego budowie trwają – sołectwo od dłuższego czasu zbierało pieniądze na ten cel – część udało się zebrać, część dołożyła Gmina – łączny koszt przedsięwzięcia to około 25 000 zł.

Doceniony i nagrodzony grantem przez Urząd Marszałkowski projekt, „NIE!” bezpieczna zabawa, w ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego konkursu „Granty sołecki 2017”. Przyznana kwota grantu wyniosła 9 753,00 zł. Pomysłodawcą i wnioskodawcą projektu jest sołectwo Wierciszewo.

Stowarzyszenie  „Ogrodowa 6” z Sianowa  buduje wiatę dla dzieci – w ramach realizacji programu Działaj Lokalnie „Wiata dla Dzieciaka”. Poza budową odbywa się cykl spotkań edukacyjnych i integracyjnych – budżet przeznaczony na działanie to  5 250 zł.

Inicjatorom oraz osobom zaangażowanym w działania serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w wyznaczonych celach. Zachęcamy wszystkich do działania z naszej strony informujemy że Gmina z radością wesprze tego tupu działania i inicjatywy.