Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
12-02-2018

Analiza czytelnictwa

Dnia 7 lutego 2018 roku w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów odbyła się Powiatowa Konferencja pt.: „Analiza czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego za 2017 rok”.

Program konferencji obejmował cztery punkty:

  1. Prezentacja wyników czytelniczych.
  2. Prezentacja osiągnięć gospodarzy, czyli Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów.
  3. Prezentacja osiągnięć Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz.
  4. Wizyta w filiach bibliotecznych w Karnieszewicach oraz Siecieminie.

Wśród gości obecnych na konferencji nie zabrakło Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Macieja Berlickiego, Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Sianowie – Wiesława Raczyńskiego, przedstawicielek Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz emerytowanego dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej – p. Andrzeja Ziemińskiego. Koszalińską Bibliotekę Publiczną reprezentowała pełniąca obowiązki dyrektora Beata Sawa-Jovanoska oraz instruktorka powiatowa Małgorzata Zychowicz. Jednak prym wiodły bibliotekarki pracujące w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego – z radością i dumą wysłuchały podsumowania swojej działalności. Ich ciężka i wytężona praca na rzecz promocji książki i czytelnictwa przełożyła się na świetne wyniki czytelnictwa. Wszystkie wskaźniki statystyk bibliotecznych znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym, a obecne bibliotekarki zgodnie zapewniły, że za rok będzie jeszcze lepiej. I tego się trzymajmy, a wszystkim dyrektorom i pracownikom bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego serdecznie gratulujemy!

Tekst i foto: Emilia Poźlewicz, Urszula Krawiecka