Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

04-12-2019

Bezpieczeństwo to nasz wspólny cel

Bezpieczeństwo to nasz wspólny cel”- pod takim hasłem 21 listopada spotkali się nauczyciele z gminy Sianów i gmin ościennych na II Konferencji Naukowo - Dydaktycznej. Kolejny raz na zaproszenie organizatorów - dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, przybyli specjaliści z szeroko pojmowanej dziedziny bezpieczeństwa. W trakcie trwania różnych warsztatów pracownicy dydaktyczni szkół mogli poznać m.in. procedury zakładania Niebieskiej Karty, czy postępowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas spotkania z Szymonem Grzegorczykiem - animatorem fundacji ZaSTOPuj uczulano wychowawców na ogromny problem braku bezpieczeństwa i cyberprzemocy w Internecie. Bezpieczny musi być nie tylko uczeń, któremu zagraża przemoc w sieci, nękanie w klasie i szkole, ale również nauczyciel. Dzięki bardzo ciekawemu spotkaniu z terapeutką, coach’em Urszulą Sierżant, pedagodzy zgłębili temat prowadzenia rozmów z rodzicami. Oprócz zgłębiania trudnych tematów, które poruszał pan Robert Faryniarz zajmujący się przez długie lata przestępczością nieletnich, można było spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy pod okiem pani Małgorzata Kulik oraz jej  uczniów ze Szkolnej Grupy Pierwszej Pomocy. Pani Izabela Janocha – nauczyciel i doradca metodyczny CEN w Koszalinie poprowadziła warsztaty z tworzenia rysunków, które w naturalny sposób od najmłodszych lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo dziecka.

Konferencja była dobrą okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, omówienia nurtujących problemów i sporządzenia pewnego rysu postępowania w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniowi i nauczycielowi.

Anna Jesionowska