Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
14-11-2017

Biegnącym i maszerującym zaświeciło słońce!

            Niesprzyjająca aura nie zniechęciła blisko czterdziestu osób – w tym czworo przedszkolaków – które biegiem, czasem przeplatanym marszem, postanowiły czynnie uczcić 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę!

            Zastrzec jednak trzeba, że po burzowym, deszczowym i wietrznym poranku, jeszcze przed Biegiem – Marszem dla Biało-Czerwonej Przedszkolaków, najpierw przestało grzmieć, potem padać, a następnie zaczęło świecić słońce, które towarzyszyło biegającym i maszerującym do końca imprezy!

            Inspiracją organizowanej od 2015 r. imprezy w Suchej Koszalińskiej, był organizowany od 2013 r. - przez Szkołę Podstawową w Szczeglinie i miejscowe Stowarzyszenie „Refugium” – Bieg Niepodległości „Biało-Czerwoni Na Start”.

            Wzorując się na szczeglinianinach, suszanie zaproponowali coś jeszcze! Sołtys Sołectwa, miejscowa Rada Sołecka oraz wspomagający ich Mieszkańcy Suchej Koszalińskiej, zaproponowali Bieg – marsz dla przedszkolaków, którego długość – w metrach – nawiązuje każdorazowo do rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Długość Biegu-marszu otwartego – nawiązuje z kolei do roku 1918, roku Narodzin Niepodległej!

            Pierwsze dwie edycje imprezy w Suchej Koszalińskiej, miały miejsce na ul. Lipowej. Tegoroczna – z uwagi na przebudowę części dotychczasowej trasy Biegu-marszu otwartego – została przeniesiona na ul. Morską. Stało się tak z inspiracji Sołtysa, za wiedzą i zgodą Prezesa Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej – Krzysztofa Kuzio oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – Alicji Dunowskiej-Jakóbczak.

            Przygotowaniem tras obu biegów zajęli się: Dariusz i Jakub Jaroszowie. Dariusz Jarosz – to Członek Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jakub Jarosz – to zwycięzca Biegu-marszu otwartego z roku 2015 i 2016! Obaj są Mieszkańcami Suchej Koszalińskiej.

            Oflagowaniem obu tras i przygotowaniem nagłośnienia miejsca odprawy przedbiegowej, zajęli się: Grażyna Wątroba, Tadeusz Hoszowski, Tomasz Pająk, Andrzej Pietrasik i Ryszard Wątroba.

            Oflagowanie tras było możliwe dzięki determinacji Tomasza Tesmera - Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. To dzięki Niemu, Mieszkańcy Sołectwa Sucha Koszalińska – w tym Organizatorzy imprezy - zostali w nie bezpłatnie zaopatrzeni.

      Biało-czerwone flagi, drzewce i metalowe uchwyty, pozyskane w ramach Projektu „Senior 60+”, realizowanego przez Stowarzyszenie, sfinansowane zostały ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

            4 listopada 2017 r., 21 Seniorów, podzielonych na kilkuosobowe grupy, docierało do domostw, wręczając flagę z drzewcem i uchwytem, prosząc o jej wywieszenie 11 Listopada 2017 r.

      W biegu, o godz. 12.oo, pobiegli – pomaszerowali Przedszkolacy (za wiedzą i - zgodą na piśmie - opiekunów prawnych), natomiast w biegu - marszu, dwadzieścia minut późniejDzieci szkolne, młodzież i dorośli (niepełnoletni: za wiedzą i - zgodą na piśmie – opiekunów prawnych)!

      Bardzo dobrze przygotowane i oznakowane trasy biegów, plus do tego profesjonalne, medyczne zabezpieczenie imprezy przez Lekarz Katarzynę Jarugę, zachęciło przybyłych do czynnego uczestnictwa w trzeciej edycji Biegów – Marszy dla Biało-Czerwonej. Tym bardziej, że przez cały czas trwania biegów – marszy, obecni byli także Strażnicy Miejscy – Mieczysław Kapciak i Dariusz Kopczewski, zabezpieczający uczestników od strony ul. Morskiej.

      Na Uczestników obu Biegów - marszy, czekały biało-czerwone wstążeczki, wręczane przez Marcelinę Gomolińską i Ewelinę Lichmańską, okolicznościowe dyplomy, przygotowane przez Bernarda Pacewicza oraz okolicznościowe tradycyjne już – losowane – upominki, zebrane i losowane przez Barbarę Szczerkowską i Grażynę Wątrobę! Czekały też statuetki bociana, nawiązujące do symbolu graficznego naszego Sołectwa – ufundowane i wręczane przez Roberta Szczerkowskiego.

      Metalowe logo sołectwa otrzymali zwycięzcy: Rozalia Wątroba i Maciej Plonder – w kategorii Przedszkolaków oraz Martyna Pacewicz i Jakub Jarosz – w kategorii open!

      To honorowe wyróżnienie otrzymał także Krzysztof Jakóbczak, który – jako pierwszy – ukończył Bieg otwarty w kategorii szkół podstawowych!

      Planowane wcześniej ognisko – z uwagi na silny wiatr – zastąpiła szkolna elektryczna patelnia, z której smaczną kiełbaskę serwowali wszystkim obecnym: Agnieszka i Sławomir Gomolińscy oraz pomagająca Im – Jadwiga Cieślik. Nie zabrakło chleba – tradycyjnie podarowanego przez Tadeusza Banaśkiewicza oraz ketchupu, musztardy i ciepłej słodkiej herbaty!

            Ta patriotyczna impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu Osób, Stowarzyszeń i Instytucji.

            Organizatorzy: Sołtys – Ryszard Wątroba i Rada Sołecka w składzie: Barbara Szczerkowska, Tadeusz Kaczor, Bernard Pacewicz, Marek Szczerkowski, Jarosław Szuplak i Przemysław Tymiński, serdecznie dziękują zatem:

            - Czynnym i biernym Uczestnikom III Biegu – Marszu dla Biało-Czerwonej, w tym współpracującym z Organizatorami: Katarzynie Jarudze, Grażynie Wątrobie, Dariuszowi i Jakubowi Jaroszom i Robertowi Szczerkowskiemu,

- Alicji Dunowskiej–Jakóbczak – Dyrektor Szkoły P{odstawowej w Suchej Koszalińskiej, Krzysztofowi Kuzio – Prezesowi Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej i Tomaszowi Tesmerowi – Prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska,

- Komendantowi Straży Miejskiej w Sianowie – Zbigniewowi Stopie oraz Strażnikom: Mieczysławowi Kapciakowi i Dariuszowi Kopczewskiemu,

- Posterunkowi Policji w Sianowie,

- Wojciechowi Sadowskiemu z Sianowa,

- Redaktor „Głosu Koszalińskiego” – Joannie Krężelewskiej,

- Mieszkańcom Sołectwa Sucha Koszalińska: Tadeuszowi Banaśkiewiczowi, Jadwidze Cieślik, Mateuszowi Cieślikowi, Danieli Gazickiej, Agnieszce Gomolińskiej, Marcelinie Gomolińskiej, Sławomirowi Gomolińskiemu, Tadeuszowi Hoszowskiemu, Czesławie Karaś, Anastazji Kunie, Ewelinie Lichmańskiej, Tomaszowi Pająkowi,  Andrzejowi Pietrasikowi,  Wiktorowi Wątrobie oraz Sebastianowi Wrońskiemu.

      Sołtys Sołectwa, dziękując imiennie Członkom Rady Sołeckiej, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tegorocznej imprezy, już teraz dziękuje Tym Mieszkańcom, i nie tylko, którzy  pomogą – w przygotowaniu i przeprowadzeniu IV edycji  Biegu – Marszu dla Biało-Czerwonej w Suchej Koszalińskiej w 2018 r.!

Tekst – Ryszard Wątroba, zdjęcia: Dariusz Jakóbczak