Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

14-10-2020

Burmistrz Sianowa z wyróżnieniem w Rankingu Perły Samorządu 2020

Logo Rankingu Perły Samorządu 2020

W wyjątkowych epidemiologicznych okolicznościach, odbyła się ósma już edycja bezpłatnego Ogólnopolskiego Rankingu „Perły Samorządu” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Deloitte. W ramach  tegorocznego rankingu Kapituła Rankingu oceniała zgłoszenia nadesłane przez samorządy w kategoriach: najlepszy samorząd, najlepszy włodarz, lider dobrych praktyk. Dodatkowo na uroczystej konferencji transmitowanej 12 października br. z Gdańska, ogłoszono wyniki rankingu Skarbnik Samorządu 2020 oraz konkursu Medialna Perła Samorządu 2020.

Wśród najlepszych włodarzy z całego kraju wyłonionych przez Kapitułę Rankingu, wyróżnienie w kategorii włodarzy gmin miejsko-wiejskich otrzymał Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów.

Wyróżnienie to jest o tyle cenne, iż szczególnej analizie poddano m.in. zaangażowanie włodarzy w życie lokalnej społeczności, działalność w organizacjach krajowych i międzynarodowych zrzeszających samorządy, sposób zarządzania budżetem jednostki samorządowej oraz kierowanie urzędem, czy sposób komunikacji włodarzy z mieszkańcami. Dodatkowo Kapituła weryfikowała skuteczność i pomysłowość włodarzy, a także kreatywne i ambitne podejście do kluczowych wyzwań demograficznych, społecznych i środowiskowych.

Gmina Sianów od lat prezentuje się jako atrakcyjna i dynamicznie rozwijająca się jednostka. Na sukces Burmistrza Gminy i Miasta Sianów wpłynęła w szczególności szeroka działalność w ramach polityki senioralnej, środowiskowej i sportowej oraz sprawne zarządzanie budżetem. Wszystkie te działania sprawiają, że w gminie Sianów dobrze się żyje i jesteśmy samorządem przyjaznym mieszkańcom i dającym możliwości na wszechstronny rozwój.