Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

27-09-2019

Centrum Turystyczne w Osiekach

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie zakończyło  realizację wniosku dotyczącego  operacji w zakresie działania „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej, objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w gminie Sianów”. Wysokość dofinasowania wyniósł 300 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, całkowita wartość projektu wyniosła 371984,67. Wkład własny w wysokości 71 984,67 zł zapewniła Gmina Sianów. W zakresie rzeczowym projektu było zbudowanie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sianów oraz przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Osiekach.